otwór wierzchołkowy

You are currently browsing articles tagged otwór wierzchołkowy.

  • Otwór wierzchołka zęba – jest niewielkim otwarciem przy czubku każdego korzenia, który pozwala nerwom i naczyniom krwionośnym wejść z kości  do zęba

Tags: