korzeń

You are currently browsing articles tagged korzeń.

Szyjka zęba –  jest tam gdzie korona zęba spotyka korzeń

Tags: , ,