cement zęba

You are currently browsing articles tagged cement zęba.

  • Cement – kostniwo – tak samo jak szkliwo obejmuje koronę zęba, kostniwo pokrywa korzeń albo korzenie. Nie jest tak twarde albo tak białe jak szkliwo. Cement – kostniwo przyłącza się do maleńkich włókien, które pomagają przymocować ząb do kości szczękowej

Tags: , , ,